MySQL välisvõtme kasutamine (foreign key)

Sageli tuleb teha tabeleid, kus tuleb vähendada andmete korduvust. Üks lahendus selleks on kasutada sõltuvaid tabeleid. Reegel on lihtne, korduvad andmeosad tõstetakse eraldi tabelisse.

MySQL puhul on võimalus kasutada erinevad andmevarustus mootoreid(storage engine), kuid välisvõtme kasutamiseks on vajalik näiteks kasutada InnoDB mootorit, kuna MyISAM ei toeta sellist võimalust.

Siiski kui on eelnevalt loodud tabel ning valitud sai vale andmevarustus mootor, siis seda on võimalik muuta käsuga.

ALTER TABLE tabelinimi ENGINE = INNODB;

Parem on siiski tabeli loomisel kohe määratleda andmevarustus mootor. Selles näites loomegi tabeli users, kus hoiame üldist infot kasutaja kohta.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `username` varchar(62) NOT NULL,
 `password` varchar(32) NOT NULL,
 `activated` tinyint(1) default NULL,
 `joined` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Ning nüüd loome tabeli, millega soovime siduda

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `details` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `firstname` varchar(100) NOT NULL,
 `lastname` varchar(100) NOT NULL,
 `email` varchar(100) NOT NULL,
 `age` tinyint(3) NOT NULL,
 `description` tinytext NOT NULL,
 `user_id` int(11) unsigned default NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `user_id` (`user_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Loome välise võtme

mysql> ALTER TABLE `details` ADD FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users`(`id`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE NO ACTION;
Query OK, 1 row affected (0.19 sec)
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0

Sisestades tabeli `details` tulpa `user_id` väärtuse, mida tabelis `users` ei eksisteeri antakse veateade.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s